Tag: ouderenzorg

  • Grijs Goud wil alle talent benutten

    Grijs Goud wil alle talent benutten

    Wanneer het woord hoogbegaafdheid valt, denkt men in eerste instantie meestal aan kinderen in de schoolleeftijd. Maar hoogbegaafde kinderen worden hoogbegaafde jongeren en volwassenen en hopelijk ook ouderen. Stichting Mensa Fonds zet zich ervoor in dat de talenten van ├ílle hoogbegaafden worden benut en streeft ernaar dat de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving zichtbaarder…

  • HB-ouderen willen geen bingo

    HB-ouderen willen geen bingo

    Het hoogbegaafde brein wordt trager wanneer het ouder wordt, maar het verschil met het gemiddelde blijft. Zoals hoogbegaafde kinderen baat hebben bij passend onderwijs, zo hebben hoogbegaafde ouderen dat bij passende zorg. Dat hoeft geen handen vol geld te kosten: bewustzijn kan al veel leed voorkomen.