Tag: mensafonds

 • Grijs Goud wil alle talent benutten

  Grijs Goud wil alle talent benutten

  Wanneer het woord hoogbegaafdheid valt, denkt men in eerste instantie meestal aan kinderen in de schoolleeftijd. Maar hoogbegaafde kinderen worden hoogbegaafde jongeren en volwassenen en hopelijk ook ouderen. Stichting Mensa Fonds zet zich ervoor in dat de talenten van álle hoogbegaafden worden benut en streeft ernaar dat de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving zichtbaarder…

 • HB-ouderen willen geen bingo

  HB-ouderen willen geen bingo

  Het hoogbegaafde brein wordt trager wanneer het ouder wordt, maar het verschil met het gemiddelde blijft. Zoals hoogbegaafde kinderen baat hebben bij passend onderwijs, zo hebben hoogbegaafde ouderen dat bij passende zorg. Dat hoeft geen handen vol geld te kosten: bewustzijn kan al veel leed voorkomen.

 • Waar blijft het hb-netwerk?

  Waar blijft het hb-netwerk?

  Schrijver Grethe van Geffen bespeurt een verandering in de manier waarop naar hoogbegaafdheid wordt gekeken. De blik richt verschuift van het individu naar het algemeen goed, ook op de werkplek.