Red het talent!

Op donderdag 31 oktober was de eerste studiedag van het kersverse landelijke netwerk Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs (HB-HO). Dit is een netwerk voor hoogbegaafden die in hoger onderwijs werken, maar ook voor professionals die zich willen inzetten voor hoogbegaafde studeten op hogescholen en universiteiten. Vijftig mensen van zo’n 25 verschillende onderwijsinstellingen hadden zich verzameld op Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Onzichtbare groep

Hoogbegaafde jongvolwassenen en studenten zijn een groep die buiten wal en schip vallen. Ze zijn geen kinderen meer, voor wie steeds meer aandacht is in het basisonderwijs. Evenmin zijn het volwassenen met een baan die, wanneer ze die vastlopen, therapeuten, loopbaanadviseurs, bedrijfsartsen en coaches kunnen raadplegen. Omdat deze jonge mensen hoger onderwijs volgen wordt vaak verondersteld dat ze het wel redden met hun cognitieve vaardigheden. Niet altijd, want hun manier van kennis vergaren is anders dan die van de gemiddelde student. 

In de verschillende workshops was aandacht voor het herkennen van de hb-student en hun manier van leren. Ook de obstakels waar zij tegenaan lopen werden breed besproken. Bijvoorbeeld: veel zeer slimme kinderen hebben nooit leren leren, evenmin hebben zij ervaren dat nieuwe kennis vergaren moeite kost. Twee jonge ervaringsdeskundigen vertelden hoe zij hun schooltijd hadden ervaren. Beide legden in zeer korte tijd een academisch traject af. Ook de theorie van Dabrowksi kwam aan bod, over de intensiteit waarmee hoogbegaafden prikkels ervaren. Kortom, een gevarieerde dag met een betrokken publiek, dat hoogbegaafdheid vanuit meerdere aspecten bekeek.

Meer informatie

In HiQ 20 (november 2019) staat een interview met een van de netwerkoprichters en stuurgroeplid Amber Damen. Meer informatie over de studiedag – inclusief presentaties – zijn beschikbaar voor download op de website van het netwerk.


Geplaatst

in

,

door

Tags: