Auteur: Stichting Mensa Fonds

  • Grijs Goud wil alle talent benutten

    Grijs Goud wil alle talent benutten

    Wanneer het woord hoogbegaafdheid valt, denkt men in eerste instantie meestal aan kinderen in de schoolleeftijd. Maar hoogbegaafde kinderen worden hoogbegaafde jongeren en volwassenen en hopelijk ook ouderen. Stichting Mensa Fonds zet zich ervoor in dat de talenten van álle hoogbegaafden worden benut en streeft ernaar dat de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving zichtbaarder…

  • Waar blijft het hb-netwerk?

    Waar blijft het hb-netwerk?

    Schrijver Grethe van Geffen bespeurt een verandering in de manier waarop naar hoogbegaafdheid wordt gekeken. De blik richt verschuift van het individu naar het algemeen goed, ook op de werkplek.